Archiwum kategorii: Technika i nauka

Teledetekcja, jej znaczenie i zastosowanie

Teledetekcja, choć sama nazwa może w pierwszym momencie malutko mówić przeciętnemu Krawczykowi, to metodologia badań, z jaką wszyscy mają w mniejszym lub w większym stopniu do czynienia. Jeśli rzucilibyśmy ludziom spotkanym na mieście zapytanie, czym jest jest teledetekcja, zapewne niewielki odsetek udzieliłby odpowiedzi. No chyba, że szczęśliwie byłby to student lub ktoś zajmujący się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Ustalmy zatem, co to jest teledetekcja? Pragnąc udzielić wstępnej, krótkiej odpowiedzi, wypada napisać, iż jest to metoda badań zdalnych za pomocą czujników. Samo słowo teledetekcja natomiast: tele – na odległość, detekcja – odkrywanie sygnałów. Teledetekcja dzieli się na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną i teledetekcję pasywną. Badania poprzez teledetekcję prowadzi się równie często z ziemi, jak i z dużych wysokości, np. z samolotów czy satelitów.
Teledetekcja aktywna zdefiniowana może być jako ta, w przypadku której wysyłanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a w dalszej kolejności odbitych przez badany obiekt. Przykładem może być: radar – wysyłanie i odbieranie mikrofali.
Idąc dalej teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów emitowanych przez analizowany obiekt. Przykładem może być nawet fotografowanie. Zdjęcie jest bowiem niczym innym, jak zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Teraz, po podaniu owych przykładów, od razu definicja teledetekcji nabiera klarownego wyrazu i widać, iż systematycznie spotykamy się z nią w zwykłych życiowych sytuacjach. Jeśli nie każdy, to na 100% większość z nas. Teledetekcja umożliwia badanie miejsc, do których ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć czy też tego typu działanie jest niesamowicie kłopotliwe.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja stosowana jest w wielu przypadkach dziedzinach życia. Korzystają z niej zarówno inżynierowie, jak i ludzie korzystający z zaprojektowanych za ich sprawą narzędzi. Jest stosowana dla przykładu w:
– robotyce – roboty mają czujniki, dzięki czemu, widzą otaczającą ich rzeczywistość
– przemyśle samochodowym – inteligentne auta za kilka lat będą potrafiły jeździć dzięki zróżnicowanego typu czujnikom
– wojskowości – analizowanie, co zamieszczone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – szereg badań jest tak wielki, że będzie on opisany w osobnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Za sprawą teledetekcji dostępne jest dokładniejsze badanie i penetrowanie naszej planety. Tak samo jej powierzchni, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na np., tego rodzaju pytania:
– jak ukształtowana jest ziemia, np. w odludnym obszarze ziemi lub np. na dnie morza czy nawet na innych planetach
– jak mocno atmosfera zanieczyszczona jest na wyznaczonym obszarze, dzieje się to poprzez przebadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak wygląda stan flory na danym obszarze, także na terenach zawodnionych

Z uwagi na ogromne wykorzystanie teledetekcji, jest ona każdego dnia coraz bardziej interesującą dziedziną. Coraz więcej akademii oferuje kierunki i szkolenia kształtujące specjalistów w tej dziedzinie. W pierwszej kolejności wpływa to na rozwój tej dziedziny, co z drugiej strony napędza popyt na użytkowanie teledetekcji, ze względu na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres używania.